Min senaste bok finns där böcker säljs

August Blanche – teaterman, författare och politiker.

augustblanche-omslag (2) - Copy

Satirisk humorist och progressiv politiker. Staffan Bjerstedts biografi om August Blanche belyser inte bara svensk teaterhistoria utan också 1800-talets avgörande politiska skeenden för rikets utveckling. (Corren/Norrköpings Tidningar)
Numera är han för de flesta ganska okänd. Därför är det välkommet med denna välskrivna och lättillgängliga biografi [—] …Bjerstedt, som utifrån källäget har gjort en storartad insats. (BTJ)
Finns där böcker säljs t ex: Bokus och Adlibris 
Kontakt:

staffan.bjerstedt snabel-a gmail.com

Facebook-sida